درباره ما

با توجه به کمبود داده راهنمای مجموعه‌ها، ساختمان‌ها و واحد‌های تجاری و غیر تجاری ، ما پلتفرم اینجا.ست را توسعه داده‌ایم تا این مشکل را از طریق طراحی لندینگ پیج‌ برای واحدها و ارائه آن به مراجعین با کمک تابلوهای هوشمند راهنما نصب شده در مجموعه‌ها و یا ارتباط بر بستر وب برطرف نماییم.

مجتمع ها

مجتمع ها